Over Brigitte Dooren

Fysiotherapeut, Orthopedisch Manueel Therapeut, Dry Needling

Tijdens mijn eindstage fysiotherapie leerde ik dat er meer was dan alleen de reguliere fysiotherapie en direct na mijn afstuderen in 2002, ben ik de 4-jarige opleiding Orthopedische Manuele Therapie gaan volgen die ik in 2006 succesvol heb afgerond. Vanuit mijn manueel therapeutische denkkader wat was gevormd wist ik dat dit mijn uitgangspunt zou zijn voor al mijn behandelingen om mijn patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

In 2007 volgde ik de opleiding Dry Needling, die destijds pas net in Nederland geïntroduceerd was en aansluitend heb ik hier 6 jaar in mogen doceren. Wat een mooie extra “tool” binnen mijn manueel therapeutisch handelen. Door het lesgeven leerde ik deze techniek nog uitgebreider en specifieker toe te passen waarmee ik patiënten op een nog betere manier kan helpen. De Masterclass Hoofdpijn en Kaakgewrichtsklachten heb ik destijds in Canada mogen volgen waar de roots liggen voor de techniek dry needling.

In 2014 startte ik de opleiding muskuloskeletale echografie. Een nieuw middel om structuren (pezen, spieren, ligamenten) in beeld te brengen waardoor ik nog specifieker en gerichter een keuze kan maken welke therapie er toegepast moet worden. Ik ben 8 jaar verbonden geweest aan de opleiding als docent, waarin ik veel extra heb mogen leren hierover.

In 2015 heb ik de opleiding Neuropsyrurgie gevolgd, een psychotherapeutische methode die slecht functioneren beziet vanuit de neurofysiologie. Deze opleiding sloot goed aan bij mijn visie op het ontstaan en onderhouden van stoornissen en klachten. Lichaam en geest staan nu eenmaal niet los van elkaar.

Mijn nieuwste passie is het toepassen van een innovatieve therapie: PNE (Percutane Needle Electrolyse).In april 2017 ben ik in Madrid geweest om kennis te maken met deze nieuwe behandelvorm die nog niet in Nederland bekend was. In samenwerking met Enraf Nonius en de professoren uit Spanje hebben we deze deze opleiding in september 2017 in Nederland gelanceerd en ben ik 5 jaar docent geweest.

Tijdens de toepassing van de PNE ontdekte ik dat niet alle peesproblematiek kon behandelen met deze behandelvorm. Als er bv een verkalking in de pees zit kan ik daar geen PNE toepassen. Mijn collega Sjaco Jordens vertelde mij over de gefocusseerde shockwave behandeling als mooie aanvulling voor behandeling van peesproblematiek. Ik volgde bij Enraf Nonius de opleiding Gefocusseerde en Radiale shockwavetherapie en ook nu was ik overtuigd van een mooie meerwaarde binnen mijn praktijk en behandelmogelijkheden.

Door mijzelf vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen hoop ik mijn patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Vanuit de basisopleiding fysiotherapie uitgegroeid naar een specifiek behandelconcept.

Wilt u meer weten?

06 - 49 81 20 81