PNE behandeling door Brigitte Dooren

Over Brigitte Dooren

Fysiotherapeut, Orthopedisch Manueel Therapeut, Dry Needling

Tijdens mijn eindstage fysiotherapie leerde ik dat er meer was dan alleen de reguliere fysiotherapie en direct na mijn afstuderen in 2002, ben ik de 4-jarige opleiding Orthopedische Manuele Therapie gaan volgen die ik in 2006 succesvol heb afgerond. Vanuit mijn manueel therapeutische denkkader wat was gevormd wist ik dat dit mijn uitgangspunt zou zijn voor al mijn behandelingen om mijn patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

In 2007 volgde ik de opleiding Dry Needling, die destijds pas net in Nederland geïntroduceerd was en aansluitend heb ik hier 6 jaar in mogen doceren. Wat een mooie extra “tool” binnen mijn manueel therapeutisch handelen. Door het lesgeven leerde ik deze techniek nog uitgebreider en specifieker toe te passen waarmee ik patiënten op een nog betere manier kan helpen.

In 2014 startte ik de opleiding muskuloskeletale echografie. Een nieuw middel om structuren (pezen, spieren, ligamenten) in beeld te brengen waardoor ik nog specifieker en gerichter een keuze kan maken welke therapie er toegepast moet worden. Inmiddels ben ik na een stageperiode verbonden aan de opleiding Sonokills als docent echografie om zo collega fysiotherapeuten op te leiden in binnen en buitenland.

Mijn nieuwste passie is het toepassen van een innovatieve therapie: PNE (Percutane Needle Electrolyse).In april 2017 ben ik in Madrid geweest om kennis te maken met deze nieuwe behandelvorm die nog niet in Nederland bekend was. In samenwerking met Enraf Nonius en de professoren uit Spanje is deze opleiding in september 2017 in Nederland gelanceerd.

Door mijzelf vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen hoop ik mijn patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Vanuit de basisopleiding fysiotherapie uitgegroeid naar een specifiek behandelconcept.

Elke patiënt is uniek en heeft net iets anders nodig. De mooiste uitdaging in mijn werk om dit samen met de patiënt tot een goed behandelresultaat te laten leiden.

Wilt u meer weten?

06 - 49 81 20 81

Manuele therapie door Brigitte Dooren
Manuele therapie door Brigitte Dooren
Dry Needling behandeling door Brigitte Dooren